Language

Dia Pro Yeni Döneme Hazırlanıyor- IVD-R Eğitimimizi Tamamladık

 

Dia Pro Yeni Döneme Hazırlanıyor- IVD-R Eğitimimizi Tamamladık

Avrupa Birliği Tıbbi Cihaz Komisyonu, in vitro diagnostik tıbbi cihazlarla (98/79/EC)   ve tıbbi cihazlarla (93/42/EEC)   ilgili mevcut direktifleri yürürlükten kaldırmaktadır. 5 Mayıs 2017’de EU 2017/746 IVDR ve 2017/745 MDR Tıbbi Cihaz Tüzük’leri, AB resmi gazetesinde yayımlanmıştır.

Bu süreçte kuruluşumuz için yol haritası belirlemek ve Tüzük gerekliliklerini yerine getirmek için Qarad Avrupa Regulasyon Hizmetleri Şirketi'nden Mr. Maurizio Suppo tarafından verilen ‘In vitro diagnostik Tıbbi Cihazlar Regülasyonu IVD-R 2017/746 ve Tıbbi cihaz Regülasyonu MD-R 2017/745’  eğitimlerini başarı ile tamamladık.