Language

Dia Pro Tıbbi Cihazlar Regülasyon eğitimi

Dia Pro olarak MDR 2017/745 Teknik dökümantasyon eğitimini başarı ile tamamladık.

 

Tıbbi Cihazlar Regülasyon Eğitimi

Avrupa Birliği Tıbbi Cihaz Komisyonu, tıbbi cihazlarla ilgili mevcut direktifleri (93/42/EEC)  yürürlükten kaldırmaktadır. 5 Mayıs 2017’de EU 2017/745 MDR Tıbbi Cihaz Tüzük'ü, AB resmi gazetesinde yayımlanmıştır.

Bu süreçte kuruluşumuz için yol haritası belirlemek ve Tüzük gerekliliklerini yerine getirmek için gerçekleştirilen ‘Tıbbi Cihazlar Regülasyonu MDR 2017/745 Teknik Dökümantasyon’ eğitimini başarı ile tamamladık.