Language

Across Gel® RBC A1/A2/B/O

RBC Hücre Setleri

Genel Bilgiler

Across Gel® RBC A1/A2/B/O

Serum/plazmada anti-A ve/veya anti-B izoaglütininlerinin,  varlığı bilinen A1, A2, B ve O kırmızı kan hücre reaktifleri  kulanılır.

Ref. No: 820102  4 x 10 ml.