Language

Across Gel® Papaine

Enzimatik Solüsyonlar

Genel Bilgiler

Across Gel®  Papaine

Across Papaine solüsyonu, Across Gel Kartlarında  Enzimatik yöntemle, beklenmedik antikorların  taranması/tanımlanması, otoantikor ve çapraz-uygunluk  (Cross-Match) testleri için kullanılır.

Ref. No: 830300 10 ml.

Dökümanlar