Language

Across Gel® Bromeline 25ml

Enzimatik Solüsyonlar

Genel Bilgiler

Across Gel®  Bromeline

Across Bromelin solüsyonu, Across Gel Kartlarında  Enzimatik yöntemle, beklenmedik antikorların  taranması/tanımlanması, otoantikor ve çapraz-uygunluk  (Cross-Match) testleri için kullanılır.

Ref. No: 830400 25 ml.