Language

Across Gel® Anti-Dvı+

Rh sistemi antijeni

Genel Bilgiler

Across Gel®  Anti-Dvı+

İmmünizasyon riski yüksek olan Rh(D) ve Zayıf D/ Parsiyel D  antijenlerinin varlığını kontrol edebilir.

Bir kartta dört test çalışabilmeye olanak sağlar.

Ref. No: 810211   50 Kart