Language

İmmünohematoloji Eğitimi

Dia Pro temel immünohematoloji personel eğitimini başarıyla tamamladı.

Eğitimde; majör, minör kan grubu sistemleri ve jel teknoloji kullanılarak yapılan transfüzyon öncesi uygunluk testleri anlatıldı.                                                                                                                                                                                                                                                           

immünohematoloji eğitimi

ABO ve Rh kan gruplama sistemleri uygun kan transfüzyonu sağlamada öncelikli öneme sahiptir.   

ABO ve Rh kan grubu sistemleri

 ABO ve Rh kan grubu sistemleri

Yaygın olarak bilinen ABO ve Rh kan grubu sistemlerinin yanı sıra minör kan grubu sistemlerinin de kan  transfüzyonunda öneme sahip olduğu bilinmektedir. 

Minör kan grubu sistemleri

 Bu başlık altında transfüzyon öncesi yapılması gereken uygunluk testleri,  olası potansiyel sonuçları ve yorumlarının pratik yanlarını tartıştık.

 Kan transfüzyonu öncesi yapılan uygunluk testleri

ABO uyumsuzluklarında olası nedenler 

Bu eğitimler temel teknik uygulamalar açısından şirketimize oldukça önemli katkılarda bulunmaktadır. 

İmmünohematoloji eğitimi